Jiàqī tào piào sà lún tuō 1Jiàqī tào piào sà lún tuō 2Jiàqī tào piào sà lún tuō 3Jiàqī tào piào sà lún tuō 4Jiàqī tào piào sà lún tuō 5Jiàqī tào piào sà lún tuō 6Jiàqī tào piào sà lún tuō 7Jiàqī tào piào sà lún tuō 8Jiàqī tào piào sà lún tuō 9Jiàqī tào piào sà lún tuō 10Jiàqī tào piào sà lún tuō 11
Tel: +39 (0)832 841244 E-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Pacchetti
a partire da
179 €
fino al 02/01/2018
a partire da
99 €
fino al 08/01/2018

Tàocān


pacchetto dal 06/10/2017 al 02/01/2018 Cong € 179

Kan baojia ›
Tígōng jiāniánhuá dà jiǔdiàn sà lún tuō
pacchetto dal 13/10/2016 al 31/05/2018 Cong € 54

Suǒyǒu bàojià wèi kuánghuān jié zài jiǔdiàn sà lán tuō

Kan baojia ›

pacchetto dal 08/10/2017 al 08/01/2018 Cong € 99

Kan baojia ›
Menu