Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 1Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 2Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 3Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 4Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 5Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 6Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 7Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 8Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 9Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 10
Tel: +39 (0)832 841244 E-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Pacchetti
a partire da
179 €
fino al 02/01/2018
a partire da
99 €
fino al 08/01/2018

Rìguāngyù

Rìguāngyù Hotel Belvedere jiǔdiàn dàlóu xióng zài sà lán tuō dúyīwú'èr de. Píngjìng, wú yōu wúlǜ, yǒuhǎo ér mírén de, tā jǐ rén de jīhuì, wǒmen huānyíng kèrén huā jǐ gè xiǎoshí zài sà lán tuō de tàiyáng. Yǒu yóuyǒngchí, shuǐ shèliú, pēnquán hé xīnxiān de shuǐcáo, fēicháng shìhé xīnshǎng zhuàngguān de jǐngsè. Cóng 8 yuèfèn píngjìng de xuānxiāo gélí, fēicháng shìhé jiātíng, qínglǚ hé dānshēn.

Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 11
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 12
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 13
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 14
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 15
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 16
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 17
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 18
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 19
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 20
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 21
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 22
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 23
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 24
Rìguāngyù zài sà lún tuō. Zài sà lún tuō yóuyǒngchí 25
Menu