Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 1Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 2Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 3Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 4Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 5Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 6Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 7Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 8Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 9
Tel: +39 (0)832 841244 E-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Pacchetti
a partire da
179 €
fino al 02/01/2018
a partire da
99 €
fino al 08/01/2018

Fángjiān Háohuá

Fángjiān De Luxe jiǔdiàn Hotel Belvedere jiǔdiàn dàlóu xióng pèi yǒu gǔdiǎn jiājù, qīngxǐng hé xiàndài fēnggé. Tā yǒuyīgè dà yángtái, fángjiān lǐ De Luxe jiǔdiàn Hotel Belvedere jiǔdiàn dàlóu xióng yǒngyǒu quánjǐng hǎijǐng, tǎ wān yīgè míngquè de shuōfǎ. Hé “kòngtiáo, shè yǒu yī tái píngmiàn diànshì, diànhuà, yīguì, mínǐ jiǔbā, bàngōng zhuō hé sīrén yùshì yòng chuīfēngjī.

Servizi in camera

Kèfáng fúwù Kòngtiáo
Nuǎnqì Mínǐ jiǔbā
Diànshì Diànhuà
Ānquán Yùshì dài línyù
Pēn Wi - Fi wúxiàn rèdiǎn

 

Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 10
Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 11
Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 12
Tèbié yōuhuì dùjià sà lán tuō 13
Menu